Wypowiedzenie umowy OC

Formularz wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC można napisać odręcznie, można również gotowy druk wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC pobrać w tym miejscu.

Wypełniony formularz można dostarczyć do ubezpieczyciela bezpośrednio lub wysłać pocztą listem poleconym. Wysyłając przesyłkę pocztową należy mieć na uwadze fakt, iż przesyłka musi dotrzeć do ubezpieczyciela w określonym terminie czyli przed upływem ważności polisy – w tym konkretnym przypadku nie ma znaczenia data nadania przesyłki na poczcie ale data dostarczenia. Dla celów dowodowych warto posiadać potwierdzenie dostarczenia wypowiedzenia dlatego jeśli to możliwe polecane jest osobiste dostarczenie wypowiedzenia do placówki i uzyskanie potwierdzenia na kopii.

Liberty Direct Axa Direct Link4 Aviva Allianz

Kontakt | Polityka prywatności

Wszelkie Prawa Zastrzeżone, Copyright MEZ 2009-2012